Kategorie
#Oprawie - periodyk

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

Odsetki za opóźnienie są dodatkowym kosztem, który można nałożyć na dłużnika, jeśli nie ureguluje on należności w określonym terminie.

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

Problem opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach są powszechnym problemem w transakcjach handlowych między firmami. Wielu przedsiębiorców boryka się z niezapłaconymi fakturami, które mają negatywny wpływ na ich płynność finansową i zdolność do prowadzenia biznesu. Aby zrekompensować straty wynikające z takich opóźnień, często stosuje się odsetki za opóźnienie.

Mechanizm naliczania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych

Odsetki za opóźnienie są dodatkowym kosztem, który można nałożyć na dłużnika, jeśli nie ureguluje on należności w określonym terminie. Mają one na celu zachęcenie do terminowego regulowania płatności i zrekompensowanie wierzycielowi strat wynikających z opóźnień. Wiele państw posiada przepisy regulujące odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, które określają maksymalną stawkę, jaką można naliczyć.

Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z odsetek za opóźnienie

Odsetki za opóźnienie są zazwyczaj obliczane na podstawie określonej stawki procentowej ustalonej w umowie lub na mocy przepisów prawa. W większości przypadków stawki te są wyższe niż standardowe stawki rynkowe, aby stanowić odpowiednią karę za nieterminowe płatności. W praktyce może to oznaczać, że wierzyciel otrzymuje dodatkowe środki finansowe, które rekompensują mu straty wynikające z opóźnienia w płatności.

Wartość jasnych umów i zgodność z przepisami prawa

Naliczenie odsetek za opóźnienie ma kilka korzyści dla przedsiębiorców. Po pierwsze, stanowi to dodatkowe źródło dochodów, które może pomóc w zrekompensowaniu utraconych przychodów. Po drugie, odsetki za opóźnienie mogą stanowić pewnego rodzaju odstraszającą sankcję, która skłoni dłużników do terminowego regulowania płatności. W rezultacie przedsiębiorcy mogą oczekiwać bardziej stabilnej sytuacji finansowej i mniejszej ilości niezapłaconych faktur.

Jednak należy pamiętać, że naliczanie odsetek za opóźnienie powinno być przewidziane w umowie lub wynikać z przepisów prawa. Warto zadbać o jasne określenie stawki procentowej oraz terminów płatności, aby uniknąć nieporozumień i konfliktów. Ważne jest również, aby przedsiębiorcy byli świadomi przepisów dotyczących odsetek za opóźnienie obowiązujących w danym kraju, aby działać zgodnie z prawem i uniknąć konsekwencji prawnych.

Odsetki za opóźnienie jako narzędzie wspierające przedsiębiorców w przypadku opóźnień w płatnościach

Podsumowując, odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych są dodatkowym kosztem, który można nałożyć na dłużnika w przypadku nieterminowego regulowania płatności. Mają one na celu zachęcenie do terminowego płacenia i rekompensowanie wierzycielowi strat wynikających z opóźnień. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z odsetek za opóźnienie jako dodatkowego źródła dochodów oraz narzędzia odstraszającego, które może przyczynić się do poprawy płynności finansowej i zmniejszenia liczby nieuregulowanych faktur. Jednak konieczne jest uwzględnienie odsetek za opóźnienie w umowie lub zgodnie z przepisami prawa, a także zapoznanie się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odsetek w danym kraju.

KONTAKT

Marta Jęśko-Łuczak
Kancelaria Adwokacka

+48 787 050 179
+48 512 460 699
marta.jesko.luczak@gmail.com
ul. Grzegorza Piramowicza 9/lok 9, 90-254 Łódź

Formularz kontaktowy

Kategorie
#Oprawie - periodyk

RODO Łódź – Dlaczego polityka RODO jest potrzebna w każdej organizacji?

RODO Łódź - Dlaczego polityka RODO jest potrzebna w każdej organizacji?

RODO Łódź – Dlaczego polityka RODO jest potrzebna w każdej organizacji?

Poznaj korzyści wynikające z wdrożenia polityki RODO oraz konsekwencje nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych.

RODO Łódź – Dlaczego polityka RODO jest potrzebna w każdej organizacji?

Dlaczego polityka RODO jest potrzebna w każdej organizacji?

RODO, czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, jest unijną regulacją, która wprowadziła szereg zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych w celu ochrony prywatności i wolności obywateli UE. Regulacja ta jest ważna w każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości czy branży, i nakłada na nią obowiązek przestrzegania określonych standardów i procedur.

Naruszenie RODO – jakie konsekwencje grożą firmom z Łodzi i dlaczego warto zainwestować w politykę RODO?

Dlaczego warto zainwestować w politykę RODO w organizacji? Przede wszystkim, dlatego że przetwarzanie danych osobowych jest integralną częścią dzisiejszej działalności biznesowej. Firmy z Łodzi gromadzą i przetwarzają dane swoich klientów, partnerów biznesowych oraz pracowników, co jest niezbędne dla efektywnego prowadzenia biznesu. Jednocześnie, w przypadku naruszenia prywatności lub nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przedsiębiorstwo może ponieść poważne konsekwencje, w tym kary finansowe, utratę zaufania klientów i pogorszenie opinii o firmie. Właściwa polityka RODO w firmach z Łodzi pozwala na minimalizowanie tych zagrożeń.

Korzyści wynikające z wdrożenia polityki RODO w firmach z Łodzi

Warto zaznaczyć, że RODO nie jest jedynie formalnością, którą trzeba spełnić. Polityka RODO w organizacji może przynieść wiele korzyści, w tym zwiększenie zaufania klientów, ochronę prywatności danych osobowych, poprawę reputacji firmy oraz minimalizację ryzyka finansowego związanego z naruszeniem RODO. Jest to szczególnie ważne dla firm z Łodzi, które chcą zachować swoją konkurencyjność na rynku oraz zbudować pozytywny wizerunek wśród klientów i partnerów biznesowych.

Administrator danych osobowych – Łódź

Z tych powodów warto zainwestować w obsługę prawną z zakresu RODO oraz pozyskać administratora danych osobowych. Administrator danych osobowych to osoba, która odpowiada za zarządzanie danymi osobowymi w organizacji oraz za przestrzeganie standardów RODO. Dzięki temu, że administrator dba o przestrzeganie wymogów RODO, organizacja może zminimalizować ryzyko wystąpienia problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Kancelaria Adwokacka Marta Jęśko-Łuczak z Łodzi – kompleksowa obsługa prawną w zakresie ochrony danych osobowych

Jeśli szukasz pomocy prawnej w zakresie RODO, Kancelaria Adwokacka Marta Jęśko-Łuczak z Łodzi może Ci pomóc. Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych, w tym przygotowanie polityki RODO, nadzorowanie realizacji praw osób, których dane dotyczą, a także koordynowanie działań w przypadku naruszenia zasad RODO. Dzięki doświadczeniu i wiedzy prawniczej, Kancelaria Adwokacka Marta Jęśko-Łuczak jest w stanie zapewnić swoim klientom profesjonalną i skuteczną pomoc w zakresie ochrony danych osobowych. Kancelaria oferuje także szkolenia dla pracowników dotyczące zasad RODO oraz audyty RODO, które pozwalają na weryfikację zgodności działania organizacji z wymaganiami RODO. Zaufanie i zadowolenie klientów są dla Kancelarii priorytetem, dlatego też podejście do każdej sprawy jest indywidualne i dopasowane do potrzeb klienta.

Podsumowanie

Podsumowując, polityka RODO w organizacji jest niezbędna w dzisiejszych czasach, a jej wdrożenie i przestrzeganie przepisów RODO pozwala na minimalizowanie ryzyka finansowego oraz poprawę reputacji firmy. Warto zainwestować w obsługę prawną z zakresu RODO i pozyskać administratora danych osobowych, aby zapewnić sobie i swojej firmie ochronę prywatności danych osobowych oraz zgodność z wymaganiami RODO. Kancelaria Adwokacka Marta Jęśko-Łuczak oferuje profesjonalną pomoc w tym zakresie, zapewniając swoim klientom kompleksową obsługę prawną oraz indywidualne podejście do każdej sprawy.

KONTAKT

Marta Jęśko-Łuczak
Kancelaria Adwokacka

+48 787 050 179
+48 512 460 699
marta.jesko.luczak@gmail.com
ul. Grzegorza Piramowicza 9/lok 9, 90-254 Łódź

Formularz kontaktowy

Kategorie
#Oprawie - periodyk

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe, takie jak psy czy koty, stanowią dla naszych rodzin źródło radości i przyjemności. Niestety, zdarza się również, że nasze pupile wyrządzają szkody, które mogą kosztować nas lub innych ludzi wiele nerwów oraz pieniędzy. Kto w takim przypadku, ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe?

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe

Odpowiedzialność właściciela za wyrządzone przez zwierzę szkody

Właściciel zwierzęcia zawsze odpowiada za wyrządzone przez swoje zwierzę szkody, chyba że udowodni, że szkoda powstała z przyczyn niezależnych od jego winy lub że szkoda została spowodowana działaniem osoby trzeciej.

Domniemanie winy w nadzorze podmiotu odpowiedzialnego za zwierzę

Przepisy dotyczące odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta wprowadzają domniemanie winy w nadzorze podmiotu odpowiedzialnego za zwierzę. Oznacza to, że właściciel lub opiekun zwierzęcia odpowiada za szkody wyrządzone przez swoje zwierzę nawet wtedy, gdy nie jest bezpośrednio za nie odpowiedzialny.


Przykładem może być sytuacja, gdy pies ucieka z ogrodu właściciela i w czasie swojej ucieczki gryzie przechodzącego przechodnia. Choć właściciel psa nie był bezpośrednio obecny, jego obowiązkiem było zabezpieczenie ogrodu tak, aby pies nie mógł z niego uciec. W takiej sytuacji właściciel psa będzie ponosił odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swojego psa.

Wyjątki od zasady odpowiedzialności właściciela

Istnieją sytuacje, w których właściciel zwierzęcia może uniknąć odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez swoje zwierzę. Na przykład, gdy szkoda powstała w wyniku działania siły wyższej lub gdy właściciel wykaże, że szkoda została spowodowana działaniem osoby trzeciej, która działała bez jego zgody.

Podsumowanie

Podsumowując, właściciel zwierzęcia zawsze odpowiada za wyrządzone przez swoje zwierzę szkody, chyba że udowodni, że szkoda powstała z przyczyn niezależnych od jego winy lub że szkoda została spowodowana działaniem osoby trzeciej. Niemniej jednak, zawsze należy dbać o bezpieczeństwo swojego zwierzęcia oraz innych osób i mienia, które mogą ucierpieć na skutek jego zachowania.

KONTAKT

Marta Jęśko-Łuczak
Kancelaria Adwokacka

+48 787 050 179
+48 512 460 699
marta.jesko.luczak@gmail.com
ul. Grzegorza Piramowicza 9/lok 9, 90-254 Łódź

Formularz kontaktowy

Polityka prywatności 

 

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: jesko-luczak-adwokat.pl.

 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Marta Jęśko-Łuczak Kancelaria Adwokacka ul. Piramowicza 9 lok.9, 90-254 Łódź.

 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: marta.jesko.luczak@gmail.com.

 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

  • Prowadzenie newslettera

  • Prowadzenie rozmów typu chat online

  • Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych

  • Obsługa zapytań przez formularz

  • Realizacja zamówionych usług

  • Prezentacja oferty lub informacji

 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: nazwa.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

  • ich sprostowania,

  • usunięcia,

  • ograniczenia przetwarzania,

  • oraz przenoszenia danych.

 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Przeglądając tą stronę internetowa, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki temu serwis internetowy jesko-luczak-adwokat.pl może być maksymalnie bezpieczny i wygodny.